• برج ققنوس

    بزرگترین مرکز تجاری، تفریحی و گردشگری در استان سمنان

درباره ققنوس

بنا به نیاز های بخش گردشگری و همچنین اماکن تجاری و تفریحی استان سمنان با مطالعات و نیاز سنجی جامع و همچنین مکان یابی با هدف ایجاد یک مرکز گردشگری تفریحی و تجاری مناسب و در خور وشایسته مردم شریف استان مجموعه برج ققنوس طراحی و عملیات آن آغاز گردید. این برج در زمینی به مساحت ۷۲۰۰ متر و با زیربنای فعلی ۴۵۰۰۰ مترمربع در ۱۸ طبقه به ارتفاع ۱۱۰ متر درحال ساخت می باشد که طرح توسعه آن تا مساحت ۶۵۰۰۰ متر مربع در حال بررسی ست.

[show-logos orderby='none' category='0' activeurl='new' style='hgrayscale' interface='grid4' tooltip='true-description' description='false' limit='0' ]