• برج ققنوس

    بزرگترین مرکز تجاری، تفریحی و گردشگری در استان سمنان

درباره ققنوس

بنا به نیاز های بخش گردشگری و همچنین اماکن تجاری و تفریحی استان سمنان با مطالعات و نیاز سنجی جامع و همچنین مکان یابی با هدف ایجاد یک مرکز گردشگری تفریحی و تجاری مناسب و در خور وشایسته مردم شریف استان مجموعه برج ققنوس طراحی و عملیات آن آغاز گردید. این برج در زمینی به مساحت 7200 متر و با زیربنای فعلی 45000 مترمربع در 18 طبقه به ارتفاع 110 متر درحال ساخت می باشد که طرح توسعه آن تا مساحت 65000 متر مربع در حال بررسی ست.